bezwstyd


bezwstyd
bezwstyd {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. bezwstydydzie, blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'brak wstydu; nieprzyzwoitość': {{/stl_7}}{{stl_10}}To naprawdę już bezwstyd tak się zachowywać. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bezwstyd — m IV, D. u, Ms. bezwstydydzie, blm «brak wstydu; nieskromność, nieprzyzwoitość» Bezwstyd czyjegoś postępowania …   Słownik języka polskiego

  • bez- — 1. «przedrostek wyrazów pochodnych utworzonych od połączeń przyimka bez z rzeczownikiem w dopełniaczu» a) «tworzy przymiotniki z sufiksami owy, ny, y (po k, g: i) np. bezcelowy (od bez + celu), bezgotówkowy, bezksiężycowy; bezbłędny, beznadziejny …   Słownik języka polskiego

  • sprośność — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. sprośnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} bycie sprośnym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Sprośność myśli, czynu. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}sprośność II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, lm M.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień